KRALJICA   KATARINA

HUMANITARNO   KULTURNA   UDRUGA

BANJA LUKA

 

Kraljica Katarina

Kosača - Kotromanić

                                              

 

 Naslovna strana

O nama
IZBORI

Povratak/obnova
Aktualno
Projekti
Publikacije
Pregled tiska
Linkovi

Kontakt

Donacije

Zabava


Hrvatski
Engleski

 

Priopćenje o exproprijaciji nekretnina za gradnju autoputa Banjaluka-Doboj

 

Broj: 01 – 033 / 09

Banjaluka ;  30. travnja 2009.                   

 

 

Exproprijacija ili pljačka?

 

Uz aktivnosti koje se ovih dana provode na expropijaciji zemljišta za Koridor Vc,

o čemu je javnost od strane BH medija informirana, provode se sa neusporedivo manjom medijskom pozornošću i aktivnosti Vlade RS-a na expropijaciji zemljišta, kuća i gospodarskih objekata za autoput Banjaluka – Doboj, koji se priključuje na Koridor Vc.

 

Obaviješteni smo da državne upravne organizacije RS-a angažirane na expropijaciji ne prenose sve potrebne podatke vlasnicima nekretnina ili ih čak prenose krivo, što dodatno uznemiruje malobrojne Hrvatske povratnike u Velikom Prnjavoru, Foči, Johovcu i Donjoj Grabskoj!

Takav rad je i po zakonu o expropijaciji podložan kaznenim sankcijama od 250-1500 KM!

 

Očigledno je ova kazna stimulativna za one koji rade mimo zakona, pokušavajući za sebe ili svoje nalogodavce prevariti prognanike i povratnike pričom da za svoje porušene kuće bez

građevinske dozvole ne mogu dobiti nadoknadu ili devastirana imanja uzurpirana u nelegalne

šljunkare ne mogu vrednovati kao poljoprivredno zemljište, što su ranije bila!

 

Cijena koja se nudi je 0,8 KM do 5 KM o m2, što je značajno manje od nadoknada na Koridoru Vc ili nadoknada koja je isplaćivala Eloktroprivreda za expropirano zemljište!

 

Poseban problem je Katastar u tim općinama u kojem su u ratnim i poratnim godinama provedene brojne nezakonite promjene upravo na ovim područjima!

Podaci iz Gruntovnice za većini nisu dostupni, a nije nepoznato da promjene u vlasničkoj strukturi nisu generacijama ažurirane, što uz gore spomenute subjektivne probleme predstavlja i objektivan problem!

 

Uz vlast, koju ovim priopćenjem želimo upozoriti na uočene nepravilnosti, želimo upozoriti i prognane sugrađane da su odgovorni brinuti se o svojoj imovini!

 

Zato ih pozivamo

-da popune i predaju Obrazce prijave za povratak i obnovu Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BIH,

-organiziraju se i pokrenu kolektivne sudske postupke za uzurpaciju i omatanje posjeda na devastiranoj poljoprivrednoj i šumskoj površini,

-te da ne podliježu pritiscima, prijetnjama i ne potpisuju, ako su nezadovoljni iznosom nadoknade, nikakve Izjave o prodaji ili nadoknadi za expropijacijom oduzete nekretnine!

 

 

                                                                                                     TAJNIK

                                                                            HKU „Kraljica Katarina“ Banjaluka

                                                                                               ŽELJKO MATIĆ

 

 

 

Poziv za registraciju za obnovu i povratak

 

 

Svatko zainteresiran za obnovu svoje imovine i povratak mora popuniti Obrazac u prilogu,

poslati ga na adresu svoje općine koja isti mora proslijediti u Sektor za izbjeglice Ministarstva

za ljudska prava i izbjeglice BiH. Bez te prijave i registriranja u bazi za povratak ne može se predavati zahtjev za obnovu na javnim pozivima koji se objavljuju u novinama svake godine!

 

 

Na ovoj stranici imate obrazac prijave!

 

 

Poziv izbjeglicama iz BiH, raseljenim osobama u BiH i povratnicima za registriranje prijava

za dobivanje pomoći za rekonstrukciju i povratak OSTAJE OTVOREN NA NEODREĐENO VRIJEME

 

Sve do sada pristigle prijave na objavljeni javni poziv evidentirane su u Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice i popunjeni obrasci se prosljeđuju nadležnim općinama povratka na dalji postupak.

 

PRIJAVE ZA REGISTRIRANJE SE OD 31.12.2005. GODINE DOSTAVLJAJU NA ADRESU

OPĆINE POVRATKA koja će od ovoga datuma vršiti njihovo evidentiranje na lokalnom nivou direktnim unosom u Centralnu bazu podataka o potencijalnim korisnicima pomoći.

 

Prijave se i dalje dostavljaju isključivo na obrascu prijave/izjave, koji je dostupan u svim općinama u BiH, regionalnim centrima Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, diplomatsko-konzularnim predstavništvima Bosne i Hercegovine u zemljama prihvata izbjeglica iz BiH, kao i na internet stranici:

 

www.mhrr.gov.ba

 

Na istoj adresi objavljen je i Izvještaj o registriranim potencijalnim korisnicima pomoći koji je Ministarstvo za ljudska prava sačinilo u septembru ove godine.

 

 

 

 

Punomoć o ZASTUPANJU U PROCESU EKSPROPRIJACIJE

Obrazac MORA da bude ovjeren kod

notara u BiH ili u državi prebivanja!!!

 

 

Registracija za

glasovanje poštom.

 

 

Prijava za glasovanje poštom izvan BiH - Obrazac PRP-1.pdf

 

 

OBRAZAC prijave-izjave

za dobijanje pomoći za rekonstrukciju

 

 

 

Izviješće o stanju ljudskih prava

u BiH 2007.